Sök

Daniel Amann

Lieutenant Colonel

Doctoral student, Teacher

Systems Science for Defence and Security

Organisation

Department of Military Studies

Science of Command & Control and Systems Science for Defence and Security Division

Military Technology Applications Section

Profile image for Daniel Amann

About Daniel

Engelsk beskrivning
Is pursuing studies, within the frame of innovation and product development, on how concept development of complex defence equipment can be supported in order to curb an unsustainable cost escalation.
Daniel Amann Bedriver doktorandstudier inom ämnet maskinkonstruktion på KTH med inriktning mot innovation och produktutveckling. Studerar specifikt hur konceptutveckling av komplicerad försvarsmateriel ska kunna stödjas i framtagandet av materiel som bryter en rådande, ohållbar kostnadsutveckling.
Har en bakgrund från Flygvapnet och Högkvarteret. På Högkvarteret har han främst jobbat med materiel- och krigsförbandsedning.
Försvarshögskolan
Share: