Search

Search

Peter Bull

Associate Professor, Senior Lecturer

Systems Science for Defence and Security

Organisation

Department of Systems Science for Defence and Security

Systems Science for Defence and Security Division

About Peter

Peter Bull Docent i militärteknik sedan 2011, anställd vid FHS sedan 2008. Genomförde post doc vid Aalborg Universistet i Danmark. Har jobbat som key account manager för Svenska Tanso AB. Är teknologie doktor inom lättkonstruktioner och och civilingenjör i farkostteknik från KTH.

Forskningsinteressen:
Forskningsmetoder för försvarssystem
Ballistiska skydd för fordon, fasta och mobila installationer
Modellering, simulering och optimering
Test och evaluering av experimentella system
Autonoma system för militär tillämpning

Undervisning:
Forskningsmetoder för försvarssystem
Mekanik och hållfasthetslära
Materialteknik
Vapen, verkan och skydd
Autonoma system
Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: