Search

Search

Gunnar Hult

Professor, Senior

Systems Science for Defence and Security

Organisation

Department of Systems Science for Defence and Security

Systems Science for Defence and Security Division

Profile image for Gunnar Hult

About Gunnar

Engelsk beskrivning
Gunnar Hult is Senior Professor in Systems Science for Defence and Security at the Swedish Defence University. He has a Ph.D. in Information Theory from Chalmers University of Technology in Gothenburg, and Master´s level academic credits in Slavic and Semitic languages and Political Science from the universities of Uppsala and Gothenburg. He has further been adjunct professor in Teletransmission Theory at the Royal Institute of Technology, and Chief Scientist at the Defence Materiel Administration, both in Stockholm

Latest publications

Gunnar Hult Gunnar Hult är seniorprofessor i ämnet försvarssystem. Han disputerade i ämnet informationsteori vid Chalmers Tekniska Högskola 1983 och har i övrigt akademiska meriter på magisternivå i slaviska och semitiska språk samt statsvetenskap från universiteten i Uppsala och Göteborg. Han har vidare bl.a. varit adjungerad professor i ämnet teletransmissionsteori på KTH och forskningschef på FMV. Försvarshögskolan Professor, Senior
Share: