Sök

Lisa Justesen

Gästforskare

War Studies

Organisation

Department of Security, Strategy and Leadership

Political Science Division

Political Science with a focus on Security Politics and Strategy

Profile image for Lisa Justesen

About Lisa

Lisa Justesen Lisa Justesen är major i Flygvapnet. Hennes avhandlingsprojekt bedrivs inom ämnet statsvetenskap i samarbete med Lunds universitet. Avhandlingen är en explorativ studie om rymden. Den syftar till att öka förståelsen om vad som händer i rymden samt till att teoretisera om vad detta innebär för, och säger om den nuvarande världsordningen. Försvarshögskolan Gästforskare
Share: