Sök

Joacim Rydmark

Research Assistant

Command and Control Science

Organisation

Department of Military Studies

Science of Command & Control and Systems Science for Defence and Security Division

Command and Control Section

Profile image for Joacim Rydmark

About Joacim

Joacim Rydmark Joacim forskar och undervisar i ämnet Ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan samt doktorerar i ämnet Risk och säkerhet vid Lunds universitet (LTH). Joacims avhandlingsarbete handlar om metoder för beskrivning av risker i tidskritiska beslutssituationer, så som vid militär och civil insatsledning.

Joacim tog sin nuvarande examen på forskarnivå (fil.lic.) vid Göteborgs universitet, i ämnet Offentlig förvaltning med Statsvetenskaplig inriktning, samt sin grundexamen i Statsvetenskap (pol.kand.) vid Uppsala universitet.
Försvarshögskolan Forskningsassistent
Share: