Search

Search

Peter Bovet Emanuel

Lieutenant Colonel

Doctoral student

War Studies

Organisation

Department of War Studies and Military History

Joint Warfare Division

Profile image for Peter Bovet Emanuel

About Peter

Engelsk beskrivning
Exploring Artificial Intelligence (AI), its transformational effects on warfighting that will stimulate and provoke new concepts.
Peter Bovet Emanuel Utforskar Artificiell Intelligens (AI) och dess betydelse för, och inverkan på, framtida krigföring. Försvarshögskolan Doktorand
Share: