Sök

Peter Bovet Emanuel

Överstelöjtnant

Doktorand

Krigsvetenskap

Organisation

Militärvetenskapliga institutionen

Operativa avdelningen

Sektionen för Gemensamma operationer

Profilbild för Peter Bovet Emanuel

Om Peter

Beskrivning
Utforskar Artificiell Intelligens (AI) och dess betydelse för, och inverkan på, framtida krigföring.

Senaste publikationer

Peter Bovet Emanuel Utforskar Artificiell Intelligens (AI) och dess betydelse för, och inverkan på, framtida krigföring. Försvarshögskolan Doktorand
Dela: