Sök

Sök

Peter Bovet Emanuel

Överstelöjtnant

Doktorand

Krigsvetenskap

Organisation

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Operativa avdelningen

Profilbild för Peter Bovet Emanuel

Om Peter

Beskrivning
Utforskar Artificiell Intelligens (AI) och dess betydelse för, och inverkan på, framtida krigföring.
Peter Bovet Emanuel Utforskar Artificiell Intelligens (AI) och dess betydelse för, och inverkan på, framtida krigföring. Försvarshögskolan Doktorand
Dela: