Sök

Sök

Peter Bovet Emanuel

Överstelöjtnant

Doktorand

Krigsvetenskap

Organisation

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Operativa avdelningen

Profilbild för Peter Bovet Emanuel
Beskrivning om dig själv
Utforskar Artificiell Intelligens (AI) och dess betydelse för, och inverkan på, framtida krigföring.
Peter Bovet Emanuel Swedish Defense University Doktorand
Dela: