Sök

Sök
Profilbild för Peter Bovet Emanuel

Peter Bovet Emanuel

Överstelöjtnant

Doktorand

Beskrivning om dig själv
Utforskar Artificiell Intelligens (AI) och dess betydelse för, och inverkan på, framtida krigföring.
Dela: