Search

Search

Hanna Deiaco

Doctoral student

Statsvetenskap

Organisation

Department of Political Science and Law

Political Science Division

Profile image for Hanna Deiaco

About Hanna

Engelsk beskrivning
Hanna Deiaco is a PhD student since 2019. Prior to her current position, she completed her bachelor’s and master’s program in political science with a focus on security politics and crisis management at the Swedish Defence University. Her research interests include network governance, civil-military collaboration, practice theory and the whole of government approach (total defence). Her dissertation concerns the “practice" of total defense in Sweden.
Hanna Deiaco Hanna Deiaco är doktorand sedan 2019. Innan hon påbörjade forskarutbildningen läste hon både kandidat- och masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och krishantering på Försvarshögskolan. Hennes forskningsintressen omfattar styrning och ledning i nätverk, civil-militär samverkan, praktiker, och totalförsvar.

https://www.fhs.se/arkiv/berattelser/2022-01-26-hon-vill-bidra-till-totalforsvaret-genom-att-forska.html
Försvarshögskolan Doktorand
Share: