Search

Search

Håvard Rustad Markussen

Doctoral student

Political Science

Organisation

Department of Political Science and Law

Political Science Division

Profile image for Håvard Rustad Markussen

About Håvard Rustad

Engelsk beskrivning
Håvard Markussen is a PhD-student in Political Science and Security Studies at the Swedish Defence University. His research interests include Critical Security Studies, IR theory, mass surveillance, intelligence, political subjectivity, identity construction. His thesis is about security and the political subject in the age of surveillance capitalism.
Håvard Rustad Markussen Håvard Markussen är doktorand i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik på Försvarshögskolan. Hans forskningsintressen omfattar kritiska säkerhetsstudier, Internationella Relationer, massövervakning, underrättelse, politisk subjektivitet och identitet. Hans avhandling handlar om säkerhet, det politiske subjektet och övervakningskapitalism. Försvarshögskolan Doktorand
Share: