Sök

Håvard Rustad Markussen

Doctoral student

Political Science

Organisation

Department of Security, Strategy and Leadership

Political Science Division

Political Science with a focus on Security Politics and Strategy

Profile image for Håvard Rustad Markussen

About Håvard Rustad

Engelsk beskrivning
Håvard Markussen is a PhD-student in Political Science and Security Studies at the Swedish Defence University. His research interests include Critical Security Studies, IR theory, mass surveillance, intelligence, political subjectivity, identity construction. His thesis is about security and the political subject in the age of surveillance capitalism.

Latest publications

Håvard Rustad Markussen Håvard Markussen är doktorand i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik på Försvarshögskolan. Hans forskningsintressen omfattar kritiska säkerhetsstudier, Internationella Relationer, massövervakning, underrättelse, politisk subjektivitet och identitet. Hans avhandling handlar om säkerhet, det politiske subjektet och övervakningskapitalism. Försvarshögskolan Doktorand
Share: