Search

Search

Fredrik Bynander

Associate Professor, Head of Centre

Organisation

Centre for Societal Security

Profile image for Fredrik Bynander

About Fredrik

Engelsk beskrivning
Fredrik Bynander is an Associate Professor and the Director of the Centre for Societal Security. He sees the mission of the centre as one of bridging theory and practice by transforming the University's scientific achievements into accessible and relevant executive education and analysis support.

Fredrik is a co-founder and the chairman of the board for the Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) which is a government designated strategic research area.

From 2009-2011, Fredrik was a special adviser to the Swedish government's secretariat for crisis coordination, and in 2011-12, he was its head of strategic planning.

In 2003 he defended his dissertation "The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-2002" at the Department of Government, Uppsala University, where he later held an assistant professorship (2007-10). His recent research includes crisis management studies, security studies and leadership succession.

Fredrik is an elected member of the Royal Swedish Academy of War Sciences and the Swedish Society for International Affairs.

Latest publications

Fredrik Bynander Fredrik Bynander är Docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han ser centrets uppdrag som att utgöra en brygga mellan FHS forskning och samhällets omfattande och växande säkerhetsbehov, genom uppdragsutbildning, analys, övning och expertstöd.

Fredrik är medgrundare och styrelseordförande för Centrum för naturkatstrofslära (CNDS), som är ett av regeringens strategiska forskningsområden.

Under 2009-11 var han ämnessakkunnig vid statsrådsberedningens kansli för krishantering och 2011-12 var han dess chef för strategisk planering.

Fredrik försvarade 2003 sin doktorsavhandling ”The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-2002” vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Där var han sedan forskarassistent 2007-10.

Hans publicerade forskning spänner över krishanteringsstudier, utrikespolitisk analys, ledarskapsförändringar och samverkansstrukturer.

Fredrik är ledamot av Kungliga krisgsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet.
Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: