Sök

Magnus Johnsson

Överstelöjtnant

Kontakta Magnus

Magnus.Johnsson@fhs.se

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Strategiavdelningen

Profilbild för Magnus Johnsson

Om Magnus

Beskrivning
Fil. dr och gästforskare

Senaste publikationer

Magnus Johnsson Fil. dr och gästforskare Försvarshögskolan Gästforskare
Dela: