Sök

Sök

Ingemar Bengtsson

Överstelöjtnant

Avdelningschef

Organisation

Institutionen för ledarskap och ledning

Avdelningen för ledarskap och ledning i Stockholm

Profilbild för Ingemar Bengtsson
Beskrivning om dig själv
Tillika:
- Viceprefekt ILL
- Ledamot i FoUN
Ingemar Bengtsson Försvarshögskolan Militär lärare
Dela: