Sök

Sök
Profilbild för Viktoriya Fedorchak

Viktoriya Fedorchak

Biträdande lektor

Beskrivning om dig själv
Dr Viktoriya Fedorchak började arbeta på FHS, Luftavdelning, i september 2022. Hon undervisar och forskar om olika aspekter av luftmakt och modern krigföring. Hennes nuvarande forskningsprojekt fokuserar på olika aspekter av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Hennes forskningsintressen är luftmakt, modern krigföring, militärdoktrin, strategiska och organisatoriska kulturer och kriget mellan Ryssland och Ukraina.
Tidigare har hon arbetat som lektor i Europastudier vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), (Trondheim, Norge). Innan dess hade Dr Fedorchak positionen som lektor i militärhistoria vid institutionen för historia, Maynooth University (Irland). Där undervisade hon i olika kurser för Militärhögskolan för den irländska militären. Dessförinnan jobbade hon som lektor i politik och internationella relationer vid University of Nottingham (UK). Hon undervisade i modern strategi, luftmakt, global säkerhet, politik, internationella relationer och europeiska studier.
Hon doktorerade från University of Hull (UK) 2015. Titeln på hennes doktorsavhandling var ‘The Development of RAF Air Power Doctrine, 1999-2013.’ Hon är författare till ‘British Air Power: The Doctrinal Path to Jointery’ (2018) och ‘Understanding Contemporary Air Power’ (2020). Nu arbetar hon på monografin om kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Följ mig på sociala medier

Senaste publikationer

Dela: