Emmelie Andersson

Analytiker

Kontakta Emmelie

Emmelie.Andersson@fhs.se

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

enheten för analys

Emmelie Andersson Försvarshögskolan Analytiker
Dela: