Sök

Johan Österberg

Universitetsadjunkt

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Ledarskapscentrum

Profilbild för Johan Österberg
Beskrivning
Fil. Dr i psykologi
Forskar i personalförsörjning, motivation och arbetstillfredsställelse
Utvald publikation 1
http://www.resmilitaris.net/index.php?ID=1029926
Utvald publikation 2
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0033294118771542
Utvald publikation 3
http://www.jodrm.eu/issues/volume8_issue1/02_Johan_ÖSTERBERG.pdf
Utvald publikation 4
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08995605.2018.1425585
Utvald publikation 5
http://www.resmilitaris.net/index.php?ID=1026459
Hemort
Karlstad

Om Johan

Beskrivning
Fil. Dr i psykologi
Forskar i personalförsörjning, motivation och arbetstillfredsställelse
Johan Österberg Fil. Dr i psykologi
Forskar i personalförsörjning, motivation och arbetstillfredsställelse
Försvarshögskolan Universitetsadjunkt Psykologi
Dela: