Sök

Johan Österberg

Universitetsadjunkt

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Ledarskapsavdelningen

Karlstad

Profilbild för Johan Österberg

Om Johan

Beskrivning
Fil. Dr i psykologi
Forskar i personalförsörjning, motivation och arbetstillfredsställelse
Johan Österberg Fil. Dr i psykologi
Forskar i personalförsörjning, motivation och arbetstillfredsställelse
Försvarshögskolan Universitetsadjunkt Psykologi
Dela: