Sök

Sök

Johan Österberg

Universitetsadjunkt

Ledarskap och ledning

Organisation

Institutionen för ledarskap och ledning

Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad

Profilbild för Johan Österberg
Beskrivning om dig själv
Fil. Dr i Psykologi
Forskningsområden: Befälsförsörjning - Rekryteringsprocessen till Officersprogrammet, och Pb-uttagnas vilja till fortsatt engagemang. Gruppbefälsstudie

Forskningsprojekt

Johan Österberg Swedish Defense University Universitetsadjunkt
Dela: