Sök

Sök

Daniel Amann

Överstelöjtnant

Doktorand, Militär lärare

Försvarssystem

Kontakta Daniel

Daniel.Amann@fhs.se

Organisation

Institutionen för försvarssystem

Avdelningen för försvarssystem

Om Daniel

Senaste publikationer

Daniel Amann Bedriver doktorandstudier inom ämnet maskinkonstruktion på KTH med inriktning mot innovation och produktutveckling. Studerar specifikt hur konceptutveckling av komplicerad försvarsmateriel ska kunna stödjas i framtagandet av materiel som bryter en rådande, ohållbar kostnadsutveckling.
Har en bakgrund från Flygvapnet och Högkvarteret. På Högkvarteret har han främst jobbat med materiel- och krigsförbandsedning.
Försvarshögskolan Militär lärare
Dela: