Sök

Daniel Amann

Överstelöjtnant

Doktorand, Lärare

Försvarssystem

Organisation

Militärvetenskapliga institutionen

Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem

Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

Profilbild för Daniel Amann

Om Daniel

Beskrivning
Bedriver doktorandstudier inom ämnet maskinkonstruktion på KTH med inriktning mot innovation och produktutveckling. Studerar specifikt hur konceptutveckling av komplicerad försvarsmateriel ska kunna stödjas i framtagandet av materiel som bryter en rådande, ohållbar kostnadsutveckling.
Har en bakgrund från Flygvapnet och Högkvarteret. På Högkvarteret har han främst jobbat med materiel- och krigsförbandsedning.

Senaste publikationer

Daniel Amann Bedriver doktorandstudier inom ämnet maskinkonstruktion på KTH med inriktning mot innovation och produktutveckling. Studerar specifikt hur konceptutveckling av komplicerad försvarsmateriel ska kunna stödjas i framtagandet av materiel som bryter en rådande, ohållbar kostnadsutveckling.
Har en bakgrund från Flygvapnet och Högkvarteret. På Högkvarteret har han främst jobbat med materiel- och krigsförbandsedning.
Försvarshögskolan
Dela: