Sök

Joacim Rydmark

Forskningsassistent

Ledningsvetenskap

Organisation

Militärvetenskapliga institutionen

Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem

Ledningssektionen

Profilbild för Joacim Rydmark

Om Joacim

Beskrivning
Joacim forskar och undervisar i ämnet Ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan samt doktorerar i ämnet Risk och säkerhet vid Lunds universitet (LTH). Joacims avhandlingsarbete handlar om riskkommunikation med fokus på metoder för beskrivning av risker i tidskritiska beslutssituationer, så som vid militär och civil insatsledning.

Joacim tog sin nuvarande examen på forskarnivå (fil.lic.) vid Göteborgs universitet i ämnet Offentlig förvaltning med Statsvetenskaplig inriktning, samt sin grundexamen i Statsvetenskap (pol.kand.) vid Uppsala universitet.

Joacim är tjänstledig från den 13 september 2021 för att arbeta med utvecklingen av totalförsvaret på Länsstyrelsen i Västmanland.

Utvalda publikationer

Senaste publikationer

Joacim Rydmark Joacim forskar och undervisar i ämnet Ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan samt doktorerar i ämnet Risk och säkerhet vid Lunds universitet (LTH). Joacims avhandlingsarbete handlar om riskkommunikation med fokus på metoder för beskrivning av risker i tidskritiska beslutssituationer, så som vid militär och civil insatsledning.

Joacim tog sin nuvarande examen på forskarnivå (fil.lic.) vid Göteborgs universitet i ämnet Offentlig förvaltning med Statsvetenskaplig inriktning, samt sin grundexamen i Statsvetenskap (pol.kand.) vid Uppsala universitet.

Joacim är tjänstledig från den 13 september 2021 för att arbeta med utvecklingen av totalförsvaret på Länsstyrelsen i Västmanland.
Försvarshögskolan Forskningsassistent
Dela: