Sök

Sök

Anders Ekholm

Överstelöjtnant

Doktorand

Krigsvetenskap

Organisation

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Markavdelningen

Profilbild för Anders Ekholm

Om Anders

Beskrivning
Arméofficer
Forskar inom området Operativt Djup betraktat ur ett underlägset perspektiv.

Senaste publikationer

Anders Ekholm Arméofficer
Forskar inom området Operativt Djup betraktat ur ett underlägset perspektiv.
Försvarshögskolan Doktorand
Dela: