Sök

Sök

Anders Ekholm

Överstelöjtnant

Doktorand

Krigsvetenskap

Organisation

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Markavdelningen

Profilbild för Anders Ekholm
Beskrivning om dig själv
Arméofficer
Forskar inom området Operativt Djup betraktat ur ett underlägset perspektiv.

Senaste publikationer

Anders Ekholm Swedish Defense University Doktorand
Dela: