Sök

Hanna Deiaco

Doktorand

Statsvetenskap

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Statsvetenskapliga avdelningen

Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

Profilbild för Hanna Deiaco

Om Hanna

Beskrivning
Hanna Deiaco är doktorand sedan 2019 på sektionen för krishantering och internationell samverkan. Innan hon påbörjade forskarutbildningen läste hon både kandidat- och masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och krishantering på Försvarshögskolan. Hennes forskningsintressen omfattar styrning och ledning i nätverk, civil-militär samverkan, praktiker, och totalförsvar. Hennes avhandling handlar om ”nätverkiseringen” av svensk säkerhets-, kris- och försvarspolitik och dess konsekvenser för samverkan mellan civila aktörer och försvarsmakten.

Senaste publikationer

Hanna Deiaco Hanna Deiaco är doktorand sedan 2019 på sektionen för krishantering och internationell samverkan. Innan hon påbörjade forskarutbildningen läste hon både kandidat- och masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och krishantering på Försvarshögskolan. Hennes forskningsintressen omfattar styrning och ledning i nätverk, civil-militär samverkan, praktiker, och totalförsvar. Hennes avhandling handlar om ”nätverkiseringen” av svensk säkerhets-, kris- och försvarspolitik och dess konsekvenser för samverkan mellan civila aktörer och försvarsmakten. Försvarshögskolan Doktorand
Dela: