Sök

Sök
Profilbild för Fredrik Bynander

Fredrik Bynander

Docent, Centrumchef

Beskrivning om dig själv
Fredrik Bynander är Docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han ser centrets uppdrag som att utgöra en brygga mellan FHS forskning och samhällets omfattande och växande säkerhetsbehov, genom uppdragsutbildning, analys, övning och expertstöd.

Fredrik är medgrundare och styrelseordförande för Centrum för naturkatstrofslära (CNDS), som är ett av regeringens strategiska forskningsområden.

Under 2009-11 var han ämnessakkunnig vid statsrådsberedningens kansli för krishantering och 2011-12 var han dess chef för strategisk planering.

Fredrik försvarade 2003 sin doktorsavhandling ”The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-2002” vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Där var han sedan forskarassistent 2007-10.

Hans publicerade forskning spänner över krishanteringsstudier, utrikespolitisk analys, ledarskapsförändringar och samverkansstrukturer.

Fredrik är ledamot av Kungliga krisgsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet.

Följ mig på sociala medier

Senaste publikationer

Dela: