Sök

Sök

Jimmy Johansson

Överstelöjtnant

Doktorand

Krigsvetenskap

Organisation

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Marinavdelningen

Profilbild för Jimmy Johansson
Jimmy Johansson Swedish Defense University Doktorand
Dela: