Sök

Sök

Sprid inte material utan tillstånd

På förekommen anledning informerar IT-avdelningen att det inte är tillåtet att använda FHS IT-infrastruktur för att sprida upphovsrättsskyddad material då tillstånd saknas eller utgör piratkopia.