Sök

Sök
Beräknat slutdatum: 2024-12-27 18:00

Systemunderhåll sista fredagen varje månad kl.15:00

För att kunna förbättra tillgängligheten för FHS och minska störningar för verksamheten så behöver IT genomföra service och underhåll av centrala IT-system. Detta innebär att IT inte garanterar IT-tjänsternas tillgänglighet under den aviserade perioden och att störningar kan förekomma.