Sök

Sök

Sömnverkstad med Studenthälsan

God sömn är en grundförutsättning för god hälsa och fyller en avgörande funktion för att återställa och reparera våra hjärnor efter dagens aktiviteter.

God sömn är mycket viktigt för bl.a. vår inlärningsförmåga, för att vi på ett effektivt sätt ska kunna långtidslagra information, för vår uppmärksamhet och koncentrationsförmåga samt vår kreativitet. Sömnverkstaden är praktiskt orienterad med teoretiska inslag från aktuell sömnforskning. Den pågår en gång i veckan under fem veckor och syftar till att ge dig konkreta verktyg för att på egen hand förstå och komma tillrätta med dina sömnvanor. Du väljer själv utifrån dina behov hur många tillfällen du vill delta i.

Anmälan

Skicka anmälan till: elisabeth.jeppsson@su.se

I anmälan ska du ange namn, telefonnummer, e-post, lärosäte samt utbildningsprogram eller kurs.

Ledare: Elisabeth Jeppsson och Susanne Ghomashi, företagssköterskor på Studenthälsan i Stockholm.

Mer information

Datum: 22 mars 2021
Tid: 15.00—17.00
Plats: Zoom
Dela: