Sök

Sök

Aktuell forskning: Att förstå den smygande krisen

I en serie öppna lunchföreläsningar belyser forskare vid Försvarshögskolan aktuella ämnen inom försvar, krishantering och säkerhet.

Begreppet smygande kriser sätter fingret på de långsamt verkande hot som kan övergå till akuta samhällskriser om de inte hanteras i tid, som klimatkrisen, pandemier, spridning av multiresistenta bakterier, migration och cyberhot.

Professor Magnus Ekengren resonerar i sin föreläsning kring vad en smygande kris är, varför det är så svårt att reagera i tid på en smygande kris och hur vi kan stärka vår förmåga att agera snabbare för att undvika akuta kriser.

– Vi lanserar det här nya krisberedskapsbegreppet ”smygande kris” eftersom de befintliga koncepten inte lyckas fånga de närmast bibliska hot vi står inför. De har olyckligtvis inte heller hjälpt oss att få till stånd ett tidigt agerande som kan stoppa att hoten leder till kriser, säger han.

Läs mer om smygande kriser.

Föreläsningen livesänds på FHS Play.

Mer information

Datum: 15 september 2021
Tid: 12.00—12.45
Plats: Online
Kontakt: Josefin Svensson , 08-553 429 49, josefin.svensson@fhs.se
Dela: