Sök

Sök

Genus, fred och krig - hur hänger det ihop?

Försvarshögskolans fasad.

Den 17 november bjuder Försvarshögskolans nätverk för genus, fred och säkerhet in till ett samtal om feministisk forskning där pågående forskningsprojekt presenteras. Alla som vill lära sig mer om feministisk forskningsmetod, etik och praktik är välkomna!

Vad är egentligen feministisk forskning? På vilket sätt kan feministiska perspektiv inom freds- och konfliktforskning belysa aspekter som traditionellt sett glöms bort? Hur kan krigsvetenskapen och andra forskningsfält nyttja feministiska perspektiv?

I samtalet, som modereras av biträdande lektor Sara Bondesson, kommer biträdande lektor Leena Vastapuu, biträdande lektor Jenny Hedström och professor Annick Wibben att diskutera sina respektive erfarenheter av att arbeta med feministisk forskning och presentera sina pågående forskningsprojekt.

Samtalet vänder sig i första hand till studenter och forskare vid Försvarshögskolan, men även utomstående är välkomna.

Det bjuds på fika mellan kl 13-13.15 utanför Leijonsköldska.

Det går även att delta digitalt via Zoom: https://fhs-se.zoom.us/j/65871557817

Mer information

Datum: 17 november 2021
Tid: 13.00—15.00
Plats: Leijonsköldska, Försvarshögskolan
Kontakt: Jenny Hedström, 08-553 42 770, jenny.hedstrom@fhs.se
Dela: