Sök

Sök

ACT – hantera stress och främja hälsa

Studenthälsans kurs "ACT – hantera stress och främja hälsa för förstaårsstudenter" lär dig att hantera den stress som ofta är en ofrånkomlig del av livet som student på universitet och högskola.

Kursen baseras på terapiformen ACT som är en förkortning av Acceptance and Commitment Therapy. Då den används i en stresshanteringskurs kallas den i stället för Acceptance and Commitment Training. Forskning från Sverige och England visar att ACT är en effektiv metod för att minska stress hos vuxna och ungdomar.

Under kursens gång får du lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera stress och att leva ditt liv mer i samklang med dina livsvärden. Kursen utgörs av fyra träffar och varje kurstillfälle är ca tre timmar. Innehållet utgörs av en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Under kursen arbetar vi med följande teman:

  • Hur kan vi förhålla oss till stress i våra dagliga liv?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Hur kan vi förebygga och förhindra depression och utmattning?
  • Vad värdesätter jag som kursdeltagare inom livets olika områden?
  • Vilka strategier och möjligheter har jag för att konkret ta steg i riktning mot det liv jag vill leva?

Datum: torsdag 24 februari, torsdag 10 mars, torsdag 17 mars, torsdag 24 mars.
Tid: kl. 15.00–18.00
Plats: Online via Zoom
Anmälan: susanne.ghomashi@su.se
När du anmäler dig, vänligen ange ditt namn, telefonnummer, e-post, universitet/ lärosäte samt utbildningsprogram eller kurs.
Gruppledare: Elisabeth Jeppsson och Susanne Ghomashi, företagssköterskor på Studenthälsan.

Läs mer om Studenthälsan i Stockholm

Mer information

Datum: 24 februari 2022
Tid: 15.00—18.00
Plats: Online - Zoom
Dela: