Sök

Sök

Att hantera hindrande tankar och känslor

Upplever du att livet och studierna påverkas av återkommande perioder med intensiva och svåra känsloupplevelser? Det kan handla om nedstämdhet, oro, olika former av ångest, rädsla att misslyckas med prestationer eller att inte duga. 

Kursinnehållet baseras på Unified Protocol (UP), som är en känslofokuserad KBT-metod. Kursen syftar till förbättrad känsloreglering via praktisk träning av olika färdigheter. Du kommer att få arbeta med konkreta uppgifter mellan gruppträffarna i syfte att öka inlärningen. Vi hoppas att kursen ska erbjuda dig en möjlighet att påbörja en förändring mot dina mål.

Exempel på teman som vi kommer att arbeta med:

  • Vad triggar igång och vidmakthåller problematiska känsloreaktioner?
  • Hur kan vi bättre förstå och tolerera våra känslor?
  • Hur kan vi tänka mer flexibelt och hjälpsamt när vi har starka känslor?
  • Hur kan vi agera för att börja må bättre?

Vi träffas åtta gånger med start tisdagen den 15 februari kl. 15:30–17:30. Det är viktigt att du kan delta vid samtliga tillfällen. Gruppen består av 8–16 deltagare. Vi träffas via Zoom.

Anmälan: claudia.banares@su.se
När du anmäler dig, vänligen ange ditt namn, telefonnummer, e-post, universitet/ lärosäte samt utbildningsprogram eller kurs.

Läs mer om Studenthälsan i Stockholm

Mer information

Datum: 15 februari 2022
Tid: 15.30—17.30
Plats: Online - Zoom
Dela: