Sök

Sök

Workshop om sömn

Vill du lära dig mer om sömnens betydelse för vår hälsa och arbetsförmåga? Då kan Studenthälsans workshop om sömn vara något för dig. Sömnen är en grundförutsättning för god hälsa och fyller en avgörande funktion för att återställa och reparera våra hjärnor efter dagens aktiviteter.

Sömnen är en grundförutsättning för god hälsa och fyller en avgörande funktion för att återställa och reparera våra hjärnor efter dagens aktiviteter. En god sömn är viktig för bl.a. vår inlärningsförmåga, uppmärksamhet och koncentration samt vår kreativitet.

Men våra sömnbeteenden kan också påverkas negativt av olika omständigheter. Det kan t.ex. handla om att vi känner oss pressade till följd av fulla scheman, deadlines och krav på att vi ska prestera vilket kan leda till oro och anspänning. Ofta blir oro över att inte kunna sova också ett ytterligare hinder för att komma till ro, vilket på sikt kan påverka vår sinnesstämning och vårt mående negativt.

Om du känner igen dig i det här eller har andra funderingar kring din sömn och dina sömnvanor så kan den här workshopen vara något för dig. Du får hjälp att förstå dina sömnproblem och verktyg för att förändra och förbättra dina sömnvanor. Välkommen!

Anmälan till: elisabeth.jeppsson@su.se
När du anmäler dig, vänligen ange ditt namn, telefonnummer, e-post, universitet/ lärosäte samt utbildningsprogram eller kurs.


Gruppledare: Elisabeth Jeppsson och Susanne Ghomashi, företagssköterskor på Studenthälsan och Karin Dahl, pedagog på Studie- och språkverkstaden.

Läs mer om Studenthälsan i Stockholm

Mer information

Datum: 8 februari 2022
Tid: 15.00—17.00
Plats: Online - Zoom
Dela: