Sök

Sök

Strategiska samtal: Perspektiv på kriget i Ukraina

Rektor Robert Egnell bjuder in alla studenter och medarbetare vid Försvarshögskolan till ett panelsamtal där tre av Försvarshögskolans forskare ger sina perspektiv på kriget i Ukraina. Seminariet sänds live som ett webbseminarium öppet för allmänheten.

Den 24 februari inledde Ryssland en oprovocerad och olaglig invasion av Ukraina.

– Även om vi ännu bara sett början av invasionen är det ändå dags att diskutera tidiga konsekvenser av detta fruktansvärda krig. I Strategiska samtal-serien om Ukraina får vi chansen att möta olika experter med förmåga att bredda och fördjupa analysen av läget, att ge flera perspektiv på kriget och bedöma tidiga upptäckter och implikationer, säger rektor Robert Egnell.

Några av frågorna som kommer att diskuteras är:

  • Vilka är de största överraskningarna i genomförandet av de ryska operationerna och vad får de för konsekvenser?
  • När striderna flyttar in i städerna – vad får det för taktiska och juridiska konsekvenser?
  • Hur ställer sig det internationella systemet inför attacken mot Ukraina och den internationella ordningen?
  • Kan vi säga något om de långsiktiga geostrategiska konsekvenserna av kriget?

Moderator:

Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan

Paneldeltagare:

Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap. Engelbrekts forskningsintressen kretsar kring frågor om transatlantisk säkerhet, stormaktsdiplomati och rivalitet samt europeisk säkerhetspolitik.

Heather Harrison Dinniss, universitetslektor i folkrätt. Harrison Dinniss är expert på folkrättslig reglering av våldsanvändning, krigets lagar och juridiska aspekter av cyberoperationer.

Niklas Nilsson, docent och universitetslektor i krigsvetenskap. Nilsson har i sin forskning studerat bland annat hybridkrigföring, asymmetriska hot och militära operationer. Han har ett särskilt intresse för de post-sovjetiska staterna.

Livesänt webbseminarium

Panelsamtalet genomförs på engelska och sänds live som ett webbseminarium öppet för allmänheten. Se panelsamtalet här.

Deltagande på plats i Sverigesalen är endast möjligt för inbjudna, som studenter och medarbetare vid Försvarshögskolan.

Mer information

Datum: 8 mars 2022
Tid: 12.00—13.00
Plats: Online
Kontakt: Camilla Magnusson , 08-553 42 736, camilla.magnusson@fhs.se
Dela: