Sök

Sök

Presentation av praktikplatser på Flygstaben

Ledarskap

På torsdag den 15 september presenterar flygvapnet praktikmöjligheter på Flygstaben för Försvarshögskolans studenter som är intresserade av att läsa praktikkursen under vårterminen 2023.

Kent Andersson, överstelöjtnant, doktor och forskningschef vid flygvapnet besöker Försvarshögskolan och presenterar kommande praktikplatser på Flygstaben i Uppsala. Informationen riktar sig till de studenter som läser termin 3 på masterprogrammen och de som läser termin 5 på kandidatprogrammen.

Tänkbara praktikplatser:

  • Praktikant på Planavdelningens Forskningssektion med inriktning analys och framtagning av beslutsunderlag till stöd för utveckling av svensk rymdförmåga.
  • Praktikant på Planavdelningens Forskningssektion med inriktning analys och framtagning av beslutsunderlag till stöd för utveckling av forskningsinriktning och forskningsplanering för luftförsvaret.
  • Praktikant på Planavdelningen med inriktning process och metodutveckling.

Mer information

Datum: 15 september 2022
Tid: 10.15—12.00
Plats: Cardell/Raab
Dela: