Sök

Sök

Öppna föreläsningar om rysk doktrinutveckling och svenska marinen i Nato

Kungliga Krigsvetenskapsakademin bjuder in till öppna föreläsningar och samtal om bl a rysk militär doktrinutveckling och svenska marinen i Nato.

Anmälan krävs och görs på Akademiens hemsida www.kkrva.se.

Program

16.30 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman, förutvarande talmannen Björn von Sydow.

16.35 Rysk militär doktrinutveckling sedan 1991

Hur har Rysslands militärdoktrin utvecklats sedan Sovjetunionens fall? Vad är förnyelse och vad är kontinuitet i det ryska doktrinära tänkandet? Hur har omvärldsutvecklingen inverkat på utvecklingen? Givet slutsatserna av 30 år utveckling – vad kan vi förvänta av nästa militärdoktrin? Vilka ryska målsättningar kommer Sverige att behöva förhålla sig till?

Inträdesanförande av ledamoten Jörgen Cederberg. Cederberg är ämnesråd vid Försvarsdepartementet. Han har tidigare tjänstgjort vid Frankrikes försvarsministerium och vid Sveriges ambassad i Moskva.

17.15 "Det handlar om att behärska flödena”

Inträdesanförande av ledamoten Per Edling. Edling är kommendör, har en master i historia och är chef för planeringsavdelningen vid Insatsstaben i Försvarsmaktens högkvarter.

Under sitt anförande kommer ledamoten Edling att göra tre poänger. Inledningsvis: det finns flöden som vi måste kunna behärska i alla konfliktnivåer, genom att strypa eller hålla dem öppna. Därefter: att råda över dessa flöden är en fråga för stora delar av totalförsvaret. Slutligen: det militära maktmedlets uppgift är inte bara att stoppa flödena, utan också att skydda dem. Således måste Försvarsmakten organiseras, utrustas och utbildas för att lösa även denna uppgift.

Prel 18.00-18.15 PAUS


18.15 En svensk marin i Nato

Ett samtal mellan ledamöterna Per Edling och Jon Wikingsson.

"Om vi antar att det är så enkelt som ledamoten Tommy Åkesson påstod på akademiens sammankomst den 14 september, att Kaliningrad kan utraderas av polsk HIMARS-eld och finska viken spärras med finska och estniska kustrobotar, då finns det väl inget behov av svenska marinstridskrafter?

Jo, men då handlar det inte om igelkotts- och kustförsvar à la TRFL 87 och TRKA 88. I stället ska marinen, när vi är NATO, genomföra anfallsföretag med ubåtar mot Murmansk, etablera sjökontroll i Nordsjön och i Västerhavet, vara en potent aktör i luftförsvarssystemet och jaga ubåtar i Östersjön samt vara i täten i amfibieoperationerna mot Baltikum. Innan allt detta händer har vi skyddat vår territoriella integritet. Förmågorna finns redan idag och blir än bättre 2030. Därför kommer ledamöterna Edling och Wikingsson under detta samtal zooma ut och angripa framtidens ledningsförmåga så att ledningen av sjöstridskrafterna hanterar allt från territoriell integritet till angrepp mot NATO. För snart är vi NATO."

18:55 Öppna programmet slutar


Mer information

Datum: 5 oktober 2022
Tid: 16.30—19.00
Plats: Sverigesalen
Kontakt: camilla.magnusson@fhs.se
Dela: