Sök

Sök

Strategiska samtal om kriget i Ukraina och västs strategier för 2023

Header Ukraina

Alla studenter är välkomna till ytterligare ett panelsamtal i serien Strategiska samtal. Temat denna gång är The War in Ukraine - 9 months of War and Western Strategies for 2023.

Universitetslektor Magnus Christiansson modererar samtalet och i panelen återfinns:

  • Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier
  • Fredrik Wesslau, som bland annat tjänstgjort vid EU:s rådgivande insats i Ukraina (European Union Advisory Mission in Ukraine, EUAM)
  • Andreas von Beckerath, chef för UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien och tidigare ambassadör i Ukraina
  • Övlt Johan Huovinen, militär lärare i strategi vid Försvarshögskolan

Ingen föranmälan krävs.

Mer information

Datum: 15 december 2022
Tid: 17.00—19.00
Plats: Sverigesalen
Dela: