Sök

Sök

Strategiska samtal: Från råd till dåd, del I - Det svenska försvaret i ett tioårsperspektiv

eventheader på svenska

Alla studenter och medarbetare är välkomna till ytterligare en paneldiskussion i serien Strategiska samtal. Temat den här gången är överbefälhavare Micael Bydéns militära råd som överlämnades till regeringen den 1 november 2022.

Det militära råd som överbefälhavare Micael Bydén den 1 november 2022 lämnade till regeringen handlar om hur Försvarsmakten bör utvecklas fram till 2035 för att nå maximal försvarskraft.

I panelsamtalet diskuteras ÖB:s militära råd med fokus på vilka hot och utmaningar som den svenska försvarsmakten förväntas hantera ur ett tioårsperspektiv. Vilka satsningar är särskilt angelägna och vilka kan behöva omprövas längre fram eller bli svåra att omsätta i praktiken?

Samtalet modereras av vicerektor och brigadgeneral Anders Persson.

Panel:

Carl Bergqvist, överstelöjtnant (ÅTERBUD PGA SJUKDOM)

Anders Brunnberg, överstelöjtnand, avdelningen för funktioner och perspektiv vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan

Ingemar Bengtsson, överstelöjtnant och avdelningschef vid Institutionen för ledarskap och ledning, Försvarshögskolan

Roar Espevik, professor i ledarskap och ledning, Försvarshögskolan

Stefan Silfverskiöld, kommendör och prefekt vid Institutionen för försvarssystem, Försvarshögskolan

Tyra Hertz, universitetsadjunkt vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan

Johan Norberg, forskningsledare, avdelningen för försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Carl van Duin, överste och tf prefekt vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan

Anmälan

Anmäl dig till evenemanget nedan:

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 januari klockan 12.00.

Mer information

Datum: 19 januari 2023
Tid: 15.30—17.00
Plats: Sverigesalen

Kontakt

Dela: