Sök

Sök

Strategiska samtal: Från råd till dåd, del II - Transatlantiskt/europeiskt försvar i ett tioårsperspektiv

eventheader på svenska

Alla studenter och medarbetare är välkomna till ytterligare en paneldiskussion i serien Strategiska samtal. Den här gången fortsätter diskussionerna om överbefälhavare Micael Bydéns militära råd med fokus på hur EU och Nato kan påverka den svenska försvarsplaneringen framöver.

Det militära råd som överbefälhavare Micael Bydén den 1 november 2022 lämnade till regeringen handlar om hur Försvarsmakten bör utvecklas fram till 2035 för att nå maximal försvarskraft.

I panelsamtalet diskuteras ÖB:s militära råd med utgångspunkt i hur svensk förmågeutveckling kan förändras i takt med att försvarsplaneringen antar en mer transatlantisk och/eller europeisk karaktär de närmaste åren. Vad följer av ett svenskt Natomedlemskap och vad kan vi förvänta oss sker inom EU som påverkar rollfördelningen mellan länders försvarsmakter och deras försvarsindustrier? Inom vilka militärt relevanta forskningsfält är potentiella tekniksprång sannolika inom en tioårsperiod?

Inleder gör rektor Robert Egnell och vicerektor Anders Persson modererar samtalet.

Panel:

Jan Joel Andersson, fil dr i statsvetenskap och senior analytiker vid EU Institute for Security Studies

Malena Britz, docent i statsvetenskap och prorektor vid Försvarshögskolan

Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan

Martin Lundmark, universitetslektor i försvarssystem, Försvarshögskolan

Jens Nykvist, konteramiral och militärrepresentant vid Sveriges EU-representation i Bryssel

Per Skoglund, övlt, universitetslektor i krigsvetenskap med inriktning logistik, Försvarshögskolan

Anmälan

Anmäl dig till evenemanget nedan:

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 februari klockan 12.00.

Mer information

Datum: 1 februari 2023
Tid: 15.30—17.00
Plats: Sverigesalen

Kontakt

Dela: