Sök

Sök

När perfekt inte duger! En föreläsning om perfektionism

Föreläsning i Sverigesalen.

Ställer du orimligt höga krav på dina prestationer? Har du svårt att sätta punkt för studierna eftersom allt kan göras lite bättre? Upplever du att ditt självvärde står och faller med hur bra du presterar?

Perfektionism innebär en överdriven strävan efter att uppnå höga resultat och prestera på topp, som får negativa konsekvenser för livskvaliteten och den psykiska hälsan. I livet som student kan perfektionism bland annat yttra sig i svårigheter att påbörja eller slutföra arbeten på grund av alltför högt ställda egna krav, oförmåga att delegera och släppa kontrollen i samband med grupparbeten och svårigheter att få tid till annat än studier i vardagen. Det leder ofta till stress, nedstämdhet och ångest.

I den här föreläsningen får du veta mer om hur perfektionism fungerar och hur du kan utmana dina perfektionistiska tankar och beteenden. Föreläsningen ges på engelska vid två tillfällen, den 21 februari och den 16 mars. Välkommen!

Anmälan till föreläsning om perfektionism på Stockholms universitets webbplats

Mer om Studenthälsan

Mer information

Datum: 21 februari 2023
Tid: 16.00—17.00
Plats: Zoom
Dela: