Sök

Sök

Arktis - klimat, kultur och säkerhet

Foto Annie Spratt/Unsplash

Heldagsseminarium om Arktis.

Studentkåren och Arbetsmarknadsgruppen Kompass arrangerar en heldag om Arktis - klimat, kultur och säkerhet. Ansvarig är Linnéa Palme, student i ämnet Ledarskap och ledning.

Alla studenter, deltagare vid uppdragsutbildning och medarbetare vid Försvarshögskolan är välkomna att anmäla sig på: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQ9Jn5jhD-CaLxTAAJ0nvhEGobyOr7z8o46tmQuENqUWsrQ/viewform?usp=sf_link

Alla som är intresserade kan följa seminariet on-line via zoom: https://fhs-se.zoom.us/j/68203992450

Seminariet ges på engelska - för program och mer information om medverkande besök vår engelskspråkiga webbplats.

Mässen håller öppet kl 16-21.

 • Moderator: Regina Lund, skådespelare, sångare, författare, föreläsare
 • Åsa Stjerna, konstnär
 • Roar Espevik, professor Ledarskap och ledning, Försvarshögskolan
 • Niklas Granholm, Totalförsvarets forkningsinstitut (FOI)
 • Eric Paglia, forskare vid Institutionen för filosofi och historia, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, the Royal Institute of Technology (KTH)
 • Hans Corell, jurist och Förenta nationernas rättschef 1994–2004
 • Jesper Kallin, Högre officersprogrammet, Försvarshögskolan
 • Grethe Bøe, Norge, författare, regissör och skådespelare
 • Maria Edlund och Jennie Bergström, hälsopedagoger från friskvården på Försvarshögskolan. De kommer ge oss en känsla av kyla/värme/hälsa
 • Maria Jontén, Cetntrum för totalförsvar och samhällets säkerhet
 • Søren Würtz, direktör Nordens Institut på Grönland (deltar digitalt från Grönland)
 • Maria Jontén, projektsamordnare Strategic Implications and Innovations Center (SIIC) samt projekt Arctic and High North, CTSS, Försvarshögskolan
 • Martin Jakobsson, Stockholms universitet, professor i maringeologi och geofysik (deltat digitalt från Svalbard)
 • Chet Richards, tidigare medarbetare till Col John R. Boyd och pensionerad överste i US Air Force.
 • Stefan Lundqvist, prodekan Försvarshögskolan

Mer information

Datum: 17 april 2023
Tid: 09.00—17.00
Plats: Sverigesalen
Kontakt: linnea.palme@student.fhs.se
Dela: