Sök

Sök

Öppen sammankomst med Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Exempelbild som ska bytas ut

Kungliga Krigsvetenskapsakademien bjuder in till en öppan sammankomst. Försvarsminister och akademiledamot Pål Jonson med flera medverkar.

Studenter vid Försvarshögskolan inbjuds till den öppna delen av Kungliga Krigsvetenskapsakademiens sammankomst tisdagen den 14 mars i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Anmälan krävs.

Program

17.00 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman Björn von Sydow.

17.05 "Tankar för dagen” framföres av ordförande för Akademiens avdelning rörande civilt försvar, ledamoten Björn Körlof.

17.20 Kommunernas organisering av räddningstjänstens i förhållande till övriga strukturer i krisberedskapssystemet” Inträdesanförande av ledamoten och länsrådet Johanna Sandwall.

18.20 ”Att främja Sveriges säkerhet genom att stödja Ukraina – erfarenheter, överväganden och avvägningar” Inträdesanförande av ledamoten och statsrådet Pål Jonson.

19.00 "EU:s krisberedskap och dess betydelse för det svenska totalförsvaret" Seniora rådgivaren till SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier), ledamoten Katarina Engberg reflekterar.

Anmäl dig på Kungl. Krigsvetenskapsakademins webbplats

Mer information

Datum: 14 mars 2023
Tid: 17.00—19.20
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan
Dela: