Sök

Sök

Disputation: Lars Henåker

Lars Henåkers disputation

Den 29 mars försvarar Lars Henåker sin avhandling i krigsvetenskap: "Mastering Tactics: Exploring and measuring victory in battle".

Lars Henåker är överstelöjtnant och militär lärare vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan.

Ladda ned och läs avhandlingen.

Mer information

Datum: 29 mars 2023
Tid: 12.30—16.00
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan
Dela: