Sök

Sök

Seminarium: Totalförsvaret och krigets lagar

Hur ser vi på samspelet mellan krigets lagar enligt internationell humanitär rätt och den nationella rätten? Och hur påverkar detta totalförsvaret?

Försvarshögskolan (FHS) och Svenska Röda Korset (SRK) arrangerar seminariet Totalförsvaret behöver bättre och ökad kunskap om krigets lagar.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig i första hand till dig som arbetar med totalförsvarsfrågor eller folkrätt inom det offentliga eller i näringslivet. Du kan vara beslutsfattare, jurist, handläggare eller motsvarande.

Vid förhinder avanmäler du dig till Niclas Sjöquist, niclas.sjoquist@fhs.se.

Seminariet är en uppföljning av den debattartikel som publicerades i Dagens nyheter den 11 januari 2023 (https://www.dn.se/debatt/totalforsvaret-behover-battre-kunskap-om-krigets-lagar/).

Program

09:00 – 09:05 Introduktion
Niclas Sjöquist, Universitetsadjunkt vid Centrum för operativ juridik och folkrätt, Försvarshögskolan (FHS)

09:05 – 09:20 Inledning
Robert Egnell, rektor vid FHS och Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset (SRK)

09.20 – 09:50 Krigets lagar och samspelet med nationell rätt
Jur.dr. Marika Ericson, biträdande prefekt och chef för Centrum för operativ juridik och folkrätt, FHS

09:50 – 10:05 Bensträckare (Fika på egen försorg)

10:05 – 10:35 Skydd av civilbefolkningen (befolkningsskydd)
Anders Johannesson, chef enheten för befolkningsskydd vid MSB

10:35 – 11.00 Ett system för befolkningsskydd
Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef vid SRK

11.00 – 11.15 Bensträckare (Fika på egen försorg)

11.15 – 11:45 Paneldiskussion: Krigets lagar och befolkningsskydd
Marika Ericson, Anders Johannesson och Ylva Jonsson Strömberg.
Moderator: Anders Forsberg SRK

11:45 – 12:00 Frågor från publiken och diskussion

Mer information

Datum: 5 maj 2023
Tid: 09.00—12.00
Plats: Sverigesalen Försvarshögskolan Drottning Kristinas väg 37
Kontakt: Niclas Sjöquist, niclas.sjoquist@fhs.se
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen niclas.sjoquist@fhs.se.
Dela: