Sök

Sök

Öppna seminarier med Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Lars Henåkers disputation 2023-03-29

Främjande av innovation, Försvarsmaktens forskning och utveckling och militärtekniska perspektiv på kriget i Ukraina. De är ämnen som avhandlas i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens (KKrVA) öppna seminarier.

KKrVA:s seminarier är öppna för allmänheten men kräver registrering på www.kkrva.se

"Förflyttning av kultur och ledarskap för att främja innovation i försvaret"

Inträdesanförande av verksamhetsområdeschefen vid Försvarets materielverk, ledamoten Rebecca Ihrfors.
Försvarsmyndigheterna står inför en kraftig tillväxt. Under de senaste åren har konsekvenserna av detta vid flertalet tillfällen diskuterats. Det kommer krävas många förbättringar för att vi ska klara tillväxten. Innovation anses vara den enskilt största bidragande orsaken till tillväxt, ändå brister vi i innovationsdriv i vårt ledarskap och vår kultur.

"Forskning och utveckling för ett starkare försvar i allvarstid”

Inträdesanförande av Försvarsmaktens forskningschef, ledamoten Rickard Stridh. Den 6 december 2006 gav ledamoten Olofsson sitt anförande ”Forskning och utveckling för den reformerade Försvarsmakten”. Sedan dess har allting ändrats och behoven av forskning och utveckling ökat dramatiskt. I detta anförande återbesöker vi Olofssons anförande och situationen 2006, analyserar återuppbyggnaden av forskning och utveckling för det militära försvarets behov sedan vändningen 2017 samt analyserar några möjlig- heter och utmaningar som finns nu och framöver.

”Erfarenheter från kriget i Ukraina - militärtekniska och logistiska perspektiv"

Föredrag av kapten Rein Pella, tidigare lärare i försvarssystem vid Försvarshögskolan, nu utvecklingsofficer vid Bodens artilleriregemente (A8).

Mer information

Datum: 13 september 2023
Tid: 17.00—19.45
Plats: Sverigesalen
Dela: