Sök

Sök

Advanced Command Staff Course Visit från Storbritannien

Exempelbild som ska bytas ut

Storbritanniens Advanced Command Staff Course, ACSC, som är deras motsvarighet till Högre officersprogrammet besöker Försvarshögskolan.

Besöket är ett samarrangemang mellan Försvarsmaktens Attachéstöd och Försvarshögskolan. Huvuddelen av deltagarna är OF3 major/örlogskapten & OF4 överstelöjtnant/kommendörkapten. De besöker även Mässen.

Mer information

Datum: 16 januari 2024
Tid: 08.00—16.00
Plats: Försvarshögskolan, Stockholm
Dela: