Sök

Sök

Öppet symposium: Honest Errors?
Combat decision making 75 Years
after the Hostage Case

Exempelbild som ska bytas ut

Välkommen till ett öppet symposium som tar avstamp i antologin Honest Errors? Combat decisionmaking 75 years after the Hostage Case.

Bör befälhavare straffas för skador på civila i krig som orsakats av felaktiga beslut men som fattats med gott uppsåt?

Inbjudna talare:

  • Sven G. Holtsmark, Norwegian Institute for Defence Studies
  • Sean Watts, West Point
  • Valentin Jeutner, Lund University
  • Pål Wrange, Stockholm University

Om antologin:

Antologin uppmärksammar 75-årsdagen av 1948 års gisslanfall där en amerikansk militärdomstol i Nürnberg frikände general Lothar Rendulic från att ha ödelagt Nordnorge på grund av hans beslut, beslut som sedan visade sig vara felaktigt men som fattades med gott uppsåt utifrån den information som fanns tillgänglig när beslutet fattades.

Mer om boken på Springer förlag

Nobuo Hayashi är biträdande rektor för institutionen för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Carola Lingaas är ansluten till fakulteten för samhällsvetenskap vid VID Specialized University i Oslo, Norge.

Mer information

Datum: 25 januari 2024
Tid: 13.30—17.00
Plats: Hörsal L:1 Försvarshögskolan
Dela: