Sök

Sök

Strategiska samtal: Sverige i Nato

Välkommen till ett panelsamtal om Sveriges förestående medlemskap i Nato. Efter samtalet bjuds det på mingel med enklare förtäring.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 blev startskottet för Sveriges väg in i försvarsalliansen Nato. Nu har samtliga Natoländer ratificerat Sveriges ansökan och vi står på tröskeln till att träda in som fullvärdig Natomedlem.

Vilka blir de största förändringarna för Sveriges del när det gäller utformandet av det civila och militära försvaret? Vad förväntar sig Nato av Sverige, hur påverkas våra internationella relationer och vilka blir de största utmaningarna? Detta är några av frågeställningarna som diskuteras under samtalet, som vänder sig till medarbetare och studenter vid Försvarshögskolan.

Inledning:
Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan

Panel:
Carl-Christer Drangel, kommendörkapten och militär lärare i krigsvetenskap
Kjell Engelbrekt, dekan och professor i statsvetenskap
Jacob Westberg, docent i krigsvetenskap

Moderator:
Malena Britz, prorektor, forskningschef och docent i statsvetenskap

Mer information

Datum: 6 mars 2024
Tid: 16.00—17.30
Plats: Sverigesalen

Kontakt

Dela: