Sök

Sök

Kungliga Krigsvetenskapsakademien sammanträder på Försvarshögskolan

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens logotyp.

Akademien sammanträder onsdagen den 20 mars i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Den första delen av sammanträdet är öppen för utomstående, anmälan krävs.

Program

17.00 Akademisammankomsten öppnas av akademiens styresman Björn von Sydow.

17.05 Säkerhets- och försvarspolitiska utmaningar i vår tid
Inträdesanförande av ledamoten och riksdagsledamoten Peter Hultqvist. Hultqvist
är ordförande i riksdagens försvarsutskott.

17.40 Den svenska armén i Nato
Inträdesanförande av ledamoten och brigadgeneralen Anders Svensson. Svensson
är ställföreträdande arméchef.

Ett svenskt medlemskap i Nato och därmed en helt ny säkerhetspolitisk karta innebär även en ny syn på hur den svenska armén bör utformas samt även användas. Anförandet kommer beskriva och diskutera viktiga vägval som nu bör göras och i detta kan sägas vara ett paradigmskifte för den svenska armén.

18.20 Paus och avslutning av den öppna delen

Anmälan

Anmälan krävs för deltagande, anmäl dig på akademiens hemsida

Sammankomsten kommer även att streamas, länk för att se live-stream kan fås efter anmälan.

Mer information

Datum: 20 mars 2024
Tid: 17.00—18.20
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan och live-stream via länk
Dela: