Sök

Sök

Lärdomar från kriget i Ukraina – FHS intervjuer i Ukraina

Under december 2023 genomförde en delegation från FHS drygt 30 intervjuer i Ukraina på uppdrag av MSB, Försvarsmakten och FMV.

I fokus stod såväl det militära som civila försvaret och studien inkluderade intervjupersoner från både offentlig och privat sektor, på central, regional och lokal nivå.

Under föreläsningen delar Pär Lager, Samverkansavdelningen, Joakim Paasikivi, Institutionen för krigsvetenskap, och Lars Hedström, Samverkansavdelningen, med sig av lärdomar och intryck från resan. Frågestund i slutet av föreläsningen.

Medarbetare och studenter vid Försvarshögskolan är välkomna. Ingen föranmälan.

Välkomna!

Mer information

Datum: 12 april 2024
Tid: 12.00—13.00
Plats: Sverigesalen
Dela: