Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Har du fått ett säkerhetsmeddelande från Apple?

Om du som har en Iphone nyligen har fått ett meddelande från Apple om att vidta säkerhetshöjande åtgärder behöver du rapportera händelsen enligt gällande rutiner för att rapportera incidenter.

Under vecka 16 gick Apple ut med information till användare 92 länder då man upptäckt att många fått ett spionverktyg (s.k. "mercenary spyware") installerat på sina telefoner utan att veta om det. Dessa verktyg arbetar i det fördolda, bland annat med att inhämta information och kartlägga användaren. Även din privata telefon kan vara en språngbräda till myndighetens information.

Notifieringen från Apple skickades direkt till användaren genom ett iMessage (apple textmeddelande), email till användarens registrerade Apple id adress samt på inloggningssidan till användarens iCloud konto. Informationen innehåller bland annat Apples rekommendationer på säkerhetshöjande åtgärder, så som att uppdatera enheten, 2-faktors identifiering och att aktivera låst läge mm.

Eftersom ingen notifiering har skickats till användarens organisation är det viktigt att alla drabbade rapporterar detta till IT service som kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. Det gäller både din privata mobil och din tjänstemobil.

Det har tagit tid att verifiera bakomliggande underrättelseinformation och äktheten i detta, därav att informationen går ut först nu.

Rapportera via följande länk:

https://serviceportal.fhs.se/

Eller anmäl via mejl till it-service@fhs.se

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-22
Senast uppdaterad:
2024-04-22
Dela: