Sök

Sök

Kursplan och kurslitteratur

Här hittar du aktuella kurs- och utbildningsplaner för Försvarshögskolans kurser och program. Litteraturlistor för första terminen hittar du i anslutning till respektive kursplan.

Nya kurs-/programkoder efter FHS omorganisation

Från årsskiftet träder Försvarshögskolan in i en ny organisation. Försvarshögskolans nya organisation innebär att samtliga kurser och utbildningsprogram kommer att få en ny organisationstillhörighet. Konkret innebär det att samtliga kursplaner och utbildningsplaner kommer att få en ny kurskod/programkod men innehållet i kurserna kommer inte att ändras

Här hittar du en översättningsnyckel i form av en Excelfil med information om vad din utbildning har för ny kurskod/programkod i den nya organisationen. Excel, 22.2 kB.

Kurslitteratur

Studerande på Officersprogrammet lånar kurslitteratur i läromedelscentralen (LMC) som ligger i anslutning till biblioteket i Fältskären på Karlberg. Du lånar med samma låntagaruppgifter som på biblioteket.

Nya kurs-/programkoder efter FHS omorganisation

Från årsskiftet träder Försvarshögskolan in i en ny organisation. Försvarshögskolans nya organisation innebär att samtliga kurser och utbildningsprogram kommer att få en ny organisationstillhörighet. Konkret innebär det att samtliga kursplaner och utbildningsplaner kommer att få en ny kurskod/programkod men innehållet i kurserna kommer inte att ändras

Här hittar du en översättningsnyckel i form av en Excelfil med information om vad din utbildning har för ny kurskod/programkod i den nya organisationen. Excel, 12.6 kB.

Nya kurs-/programkoder efter FHS omorganisation

Från årsskiftet träder Försvarshögskolan in i en ny organisation. Försvarshögskolans nya organisation innebär att samtliga kurser och utbildningsprogram kommer att få en ny organisationstillhörighet. Konkret innebär det att samtliga kursplaner och utbildningsplaner kommer att få en ny kurskod/programkod men innehållet i kurserna kommer inte att ändras

Här hittar du en översättningsnyckel i form av en Excelfil med information om vad din utbildning har för ny kurskod/programkod i den nya organisationen. Excel, 12.6 kB.

Nya kurs-/programkoder efter FHS omorganisation

Från årsskiftet träder Försvarshögskolan in i en ny organisation. Försvarshögskolans nya organisation innebär att samtliga kurser och utbildningsprogram kommer att få en ny organisationstillhörighet. Konkret innebär det att samtliga kursplaner och utbildningsplaner kommer att få en ny kurskod/programkod men innehållet i kurserna kommer inte att ändras

Här hittar du en översättningsnyckel i form av en Excelfil med information om vad din utbildning har för ny kurskod/programkod i den nya organisationen:

Nya kurs-/programkoder efter FHS omorganisation

Från årsskiftet träder Försvarshögskolan in i en ny organisation. Försvarshögskolans nya organisation innebär att samtliga kurser och utbildningsprogram kommer att få en ny organisationstillhörighet. Konkret innebär det att samtliga kursplaner och utbildningsplaner kommer att få en ny kurskod/programkod men innehållet i kurserna kommer inte att ändras

Här hittar du en översättningsnyckel i form av en Excelfil med information om vad din utbildning har för ny kurskod/programkod i den nya organisationen. Excel, 13.1 kB.

Nya kurs-/programkoder efter FHS omorganisation

Från årsskiftet träder Försvarshögskolan in i en ny organisation. Försvarshögskolans nya organisation innebär att samtliga kurser och utbildningsprogram kommer att få en ny organisationstillhörighet. Konkret innebär det att samtliga kursplaner och utbildningsplaner kommer att få en ny kurskod/programkod men innehållet i kurserna kommer inte att ändras

Här hittar du en översättningsnyckel i form av en Excelfil med information om vad din utbildning har för ny kurskod/programkod i den nya organisationen. Excel, 13.2 kB.

Fristående kurser

Kursplaner och kurslitteratur för fristående kurser hittar du på respektive kurssida. Gå till sök utbildning för att hitta din kurs.

Dela: