Sök

Utbildnings- och kursplaner för Officersprogrammet från programstart hösten 2020

Inriktning krigsvetenskap

Kursplaner officersprogrammet med inriktning krigsvetenskap

Termin

kursPLAN

Termin 1

1OP480 Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


1OP480 Litteraturlista - Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


1OP401 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teoriPDF


1OP401 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teoriPDF


1OP402 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik teori inklusive litteraturlistaPDF


1OP403 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teoriPDF


1OP403 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teoriPDF


1OP484 Grundkurs ledarskap 1PDF


1OP454 Grundkurs ledarskap 1 (Kull 18-21)PDF


1OP489 Grundkurs militärteknik för OfficersprogrammetPDF


1OP470 Grundkurs militärteknik för Officersprogrammet (Kull 18-21)PDFTermin 2

HL19O3 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH och länken leder till dokument på deras hemsida.)


1OP486 Grundkurs ledarskap 2PDF


1OP455 Grundkurs i ledarskap 2 (Kull 18-21)PDF


1OP483 Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategiPDFTermin 3

1OP492 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik tillämpningPDF


1OP405 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik tillämpning (Kull 18-21)PDF


1OP493 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik tillämpningPDF


1OP406 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik tillämpning (Kull 18-21)PDF


1OP491 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik tillämpningPDF


1OP407 Grundkurs krigvetenskap, lufttaktik tillämpning (Kull 18-21)PDF


1OP490 Fortsättningskurs krigsvetenskap metodPDF


1OP450 Fortsättningskurs krigsvetenskap, metod (Kull 18-21)PDF


1OP474 Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföringPDF


1OP410 Fortsättningskurs krigsvetenskap uppsatsPDFTermin 4-5

1OP411 Fortsättningskurs krigsvetenskap marktaktik tillämpningPDF


1OP412 Fortsättningskurs krigsvetenskap marintaktik tillämpningPDF


1OP413 Fortsättningskurs krigsvetenskap lufttaktik tillämpningPDF


VFU-specialiseringar CBRN, Fältarbete, Försörjning, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetstjänst:


1OP475 Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


1OP422 Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


1OP487 Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


1OP464 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, FunktionstaktikPDF


1OP461 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning funktionsplutonPDF


VFU-specialisering Amfibie:


1OP475 Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


1OP422 Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


1OP487 Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


1OP459 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, AmfibietaktikPDF


1OP460 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning amfibieskytteplutonPDF


VFU-specialisering Luftbevakning:


1OP469 Fortsättningskurs militärteknik, Luftbevakning för stridsledningscentraloperatörenPDF


1OP494 Fortsättningskurs militärteknik, Teknik för luftbevakningPDF


1OP468 Fortsättningskurs militärteknik, teknik för luftbevakning (Kull 18-21)PDF


1OP428 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Grunder luftbevakning och identifieringPDF


1OP431 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning taktikPDF


1OP429 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning förbandsträningPDF


1OP457 Fortsättningskurs Ledarskap i StrilsystemetPDF


VFU-specialisering Markstrid:


1OP475 Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


1OP422 Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


1OP487 Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


1OP462 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, TaktikPDF


1OP463 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning skytteplutonPDFTermin 6

1OP458 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, analysinriktningarPDF


1OP415 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, självständigt arbetePDF


1OP478 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntesPDFInriktning militärteknik

Kursplaner officersprogrammet med inriktning militärteknik

Termin

KURSplan

Termin 1

1OP480 Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


1OP480 Litteraturlista - Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


1OP400 Grundkurs introduktion till krigsvetenskap (Kull 18-21)


1OP401 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teoriPDF


1OP401 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teoriPDF


1OP403 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teori PDF


1OP403 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teoriPDF


1OP484 Grundkurs ledarskap 1PDF


1OP454 Grundkurs ledarskap 1 (Kull 18-21)PDF


1OP471 Grundkurs Militärteknik, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunderPDFTermin 2

HL19O3 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH och länken leder till dokument på deras hemsida.)


1OP486 Grundkurs ledarskap 2PDF


1OP455 Grundkurs i ledarskap 2 (Kull 18-21)PDF


1OP483 Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategiPDFTermin 3

1OP405 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik tillämpningPDF


1OP407 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik tillämpningPDF


1OP488 Fortsättningskurs militärteknik farkosten som militära systemPDF


1OP472 Fortsättningskurs Militärteknik, Farkosten som militärt system (Kull 18-21)PDF


1OP473 Fortsättningskurs militärteknik metodPDF


1OP481 Fortsättningskurs militärteknik projektarbetePDFTermin 4-5

1OP411 Fortsättningskurs krigsvetenskap marktaktik tillämpningPDF


1OP413 Fortsättningskurs krigsvetenskap lufttaktik tillämpningPDF


VFU-specialisering: Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS):


1OP464 Fortsättningskurs krigsvetenskap funktionstaktikPDF


1OP477 Fortsättningskurs militärteknik teknisk tillgänglighetPDF


1OP422 Fortsättningskurs militärteknik, förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


1OP476 Fortsättningskurs militärteknik, tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktningPDF


1OP487 Fortsättningskurs ledarskap i utbildning och truppföringPDF


VFU-specialisering: CBRN, Fältarbete, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn:


1OP495 Fortsättningskurs försvarssystem, Ledning funktionsplutonPDF


1OP464 Fortsättningskurs krigsvetenskap funktionstaktikPDF


1OP422 Fortsättningskurs militärteknik, förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


1OP476 Fortsättningskurs militärteknik, tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktningPDF


1OP487 Fortsättningskurs ledarskap i utbildning och truppföringPDFTermin 6

1OP443 Påbyggnadskurs militärteknik militära operationer och tekniska systemPDF


1OP482 Påbyggnadskurs militärteknik självständigt arbetePDF


1OP445 Påbyggnadskurs militärteknik militärteknisk tillämpning, syntesPDF


Inriktning nautik

Kursplaner officersprogrammet med inriktning nautisk

Termin

KURSplan

Termin 1

1OP480 Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


1OP480 Litteraturlista - Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


1OP400 Grundkurs introduktion krigsvetenskap (Kull 18-22)


1OP402 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik teori inklusive litteraturlistaPDF


1OP484 Grundkurs ledarskap 1PDF


1OP454 Grundkurs ledarskap 1 (Kull 18-21)PDF


1OP489 Grundkurs militärteknik för OfficersprogrammetPDF


1OP470 Grundkurs militärteknik för Officersprogrammet (Kull 18-21PDF)Termin 2

HL19O3 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH och länken leder till dokument på deras hemsida.)


1OP486 Grundkurs ledarskap 2PDF


1OP455 Grundkurs i ledarskap 2 (Kull 18-21)PDF


1OP483 Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategiPDFTermin 3

1OP406 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik tillämpningPDF


1OP490 Fortsättningskurs krigsvetenskap metodPDF


1OP450 Fortsättningskurs krigsvetenskap, metod (Kull 18-21)PDF


1OP474 Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföringPDF


1OP409 Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföring (Kull 18-21)PDF


1OP410 Fortsättningskurs krigsvetenskap uppsatsPDFTermin 4-5

1OP465 Fortsättningskurs krigsvetenskap marin ledningPDF


1OP488 Fortsättningskurs ledarskap för nautisk inriktningPDF


1OP412 Fortsättningskurs, Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpningPDF


Nedanstående kurser på termin 4-5 nautisk inriktning ges av Linnéuniversitetet och länkarna leder till dokument på deras hemsida.
Meteorologi och oceanografi


Maritim kommunikation inklusive GOC


Terrester navigation och nautiska instrument


Radar, ARPA och sjövägsregler


Astronomisk navigation, tidvatten och distansberäkningar


Bryggrutiner för FörsvarshögskolanTermin 6

1O458 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, AnalysinriktningarPDF


1OP415 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, självständigt arbetePDF


1OP478 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntesPDF


Dela: