Sök

Utbildnings- och kursplaner Officersprogrammet från ht20

Inriktning krigsvetenskap

Kursplaner officersprogrammet med inriktning krigsvetenskap 20-23

Termin

kursPLAN

Termin 1

Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori markPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori marin inklusive litteraturlistaPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori luftPDF


Grundkurs ledarskap 1PDF


Grundkurs militärteknik för OfficersprogrammetPDFTermin 2

Fysiskt stridsvärde


Grundkurs ledarskap 2PDF


Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategiPDFTermin 3

Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning markPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning marinPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning luftPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap metodPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföringPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap uppsatsPDFTermin 4-5

Fortsättningskurs krigsvetenskap marktaktik tillämpningPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap marintaktik tillämpningPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap lufttaktik tillämpningPDF


VFU-specialiseringar CBRN, Fältarbete, Försörjning, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetstjänst:


Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, FunktionstaktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning funktionsplutonPDF


VFU-specialisering Amfibie:


Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, AmfibietaktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning amfibieskytteplutonPDF


VFU-specialisering Luftbevakning:


Fortsättningskurs militärteknik, Luftbevakning för stridsledningscentraloperatörenPDF


Fortsättningskurs militärteknik, Teknik för luftbevakningPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Grunder luftbevakning och identifieringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning taktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning förbandsträningPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i StrilsystemetPDF


VFU-specialisering Markstrid:


Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, TaktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning skytteplutonPDFTermin 6

Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, analysinriktningarPDF


Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, självständigt arbetePDF


Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntesPDFInriktning militärteknik

Kursplaner officersprogrammet med inriktning militärteknik 20-23

Termin

KURSplan

Termin 1

Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori markPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori luftPDF


Grundkurs ledarskap 1PDF


Grundkurs Militärteknik, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunderPDFTermin 2

Fysiskt stridsvärde


Grundkurs ledarskap 2PDF


Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategiPDFTermin 3

Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning markPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning luftPDF


Fortsättningskurs militärteknik farkoster som militära systemPDF


Fortsättningskurs militärteknik metodPDF


Fortsättningskurs militärteknik projektarbetePDFTermin 4-5

Fortsättningskurs krigsvetenskap marktaktik tillämpningPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap lufttaktik tillämpningPDF


VFU-specialisering: Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS):


Fortsättningskurs krigsvetenskap funktionstaktikPDF


Fortsättningskurs militärteknik teknisk tillgänglighetPDF


Fortsättningskurs militärteknik, förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs militärteknik, tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktningPDF


Fortsättningskurs ledarskap i utbildning och truppföringPDF


VFU-specialisering: CBRN, Fältarbete, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn:


Fortsättningskurs försvarssystem, Ledning funktionsplutonPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap funktionstaktikPDF


Fortsättningskurs militärteknik, förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs militärteknik, tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktningPDF


Fortsättningskurs ledarskap i utbildning och truppföringPDFTermin 6

Påbyggnadskurs militärteknik militära operationer och tekniska systemPDF


Påbyggnadskurs militärteknik självständigt arbetePDF


Påbyggnadskurs militärteknik militärteknisk tillämpning, syntesPDF


Inriktning nautik

Dela: