Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner för Officersprogrammet från programstart hösten 2021

Inriktning krigsvetenskap

Kursplaner officersprogrammet med inriktning krigsvetenskap

Termin

kursPLAN

Termin 1

1OP480 Grundkurs introduktion krigsvetenskap Pdf, 206 kB.


1OP480 Litteraturlista - Grundkurs introduktion krigsvetenskap Pdf, 431.5 kB.


1OP401 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teori Pdf, 148.8 kB.


1OP401 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teori Pdf, 435 kB.


1OP402 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik teori inklusive litteraturlista Pdf, 69.9 kB.


1OP403 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teori Pdf, 186.7 kB.


1OP403 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teori Pdf, 496.4 kB.


1OP484 Grundkurs ledarskap 1 Pdf, 198.1 kB.


1OP454 Grundkurs ledarskap 1 (Kull 18-21) Pdf, 85.1 kB.


1OP489 Grundkurs militärteknik för Officersprogrammet Pdf, 70.2 kB.


1OP470 Grundkurs militärteknik för Officersprogrammet (Kull 18-21) Pdf, 187.7 kB.Termin 2

HL19O3 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH och länken leder till dokument på deras hemsida.)


1OP486 Grundkurs ledarskap 2 Pdf, 107.7 kB.


Litteraturlista 1OP498 Grundkurs ledarskap 2 ersätter1OP486 VT22 Pdf, 129.4 kB.


1OP455 Grundkurs i ledarskap 2 (Kull 18-21) Pdf, 32.3 kB.


1OP483 Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategi Pdf, 43.9 kB.Termin 3

1OP492 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik tillämpning Pdf, 37.6 kB.


1OP405 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik tillämpning (Kull 18-21) Pdf, 144.6 kB.


1OP493 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik tillämpning Pdf, 37.5 kB.


1OP406 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik tillämpning (Kull 18-21) Pdf, 138.2 kB.


1OP491 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik tillämpning Pdf, 38.1 kB.


1OP407 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik tillämpning (Kull 18-21) Pdf, 163.9 kB.


1OP490 Fortsättningskurs krigsvetenskap metod Pdf, 27.1 kB.


1OP450 Fortsättningskurs krigsvetenskap, metod (Kull 18-21) Pdf, 49.9 kB.


1OP474 Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföring Pdf, 306.5 kB.


Litteraturlista 1OP474 Fortsättningskurs irreguljär krigföring Pdf, 1 MB.


1OP410 Fortsättningskurs krigsvetenskap uppsats Pdf, 50 kB.Termin 4-5

1OP411 Fortsättningskurs krigsvetenskap marktaktik tillämpning Pdf, 157.4 kB.


1OP412 Fortsättningskurs krigsvetenskap marintaktik tillämpning Pdf, 95.5 kB.


1OP413 Fortsättningskurs krigsvetenskap lufttaktik tillämpning Pdf, 145.9 kB.


1OK010 Fortsättningskurs krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning inklusive litteratur (gäller från VT22) Pdf, 73.9 kB.


VFU-specialiseringar CBRN, Fältarbete, Försörjning, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetstjänst:


1OP475 Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning Pdf, 88.4 kB.


1OP422 Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition Pdf, 80 kB.


1OP487 Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföring Pdf, 43.4 kB.


1OP464 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Funktionstaktik Pdf, 50.4 kB.


1OP461 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning funktionspluton Pdf, 42 kB.


VFU-specialisering Amfibie:


1OP475 Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning Pdf, 88.4 kB.


1OP422 Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition Pdf, 80 kB.


1OP487 Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföring Pdf, 43.4 kB.


1OP459 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Amfibietaktik Pdf, 50.4 kB.


1OP460 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning amfibieskyttepluton Pdf, 38.4 kB.


VFU-specialisering Luftbevakning:


1OP469 Fortsättningskurs militärteknik, Luftbevakning för stridsledningscentraloperatören Pdf, 102.5 kB.


1OP494 Fortsättningskurs militärteknik, Teknik för luftbevakning Pdf, 63.6 kB.


1OP468 Fortsättningskurs militärteknik, teknik för luftbevakning (Kull 18-21) Pdf, 37.1 kB.


1OP428 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Grunder luftbevakning och identifiering Pdf, 30.9 kB.


1OP431 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning taktik Pdf, 31.2 kB.


1OP429 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning förbandsträning Pdf, 30.7 kB.


1OP457 Fortsättningskurs Ledarskap i Strilsystemet Pdf, 29.3 kB.


VFU-specialisering Markstrid:


1OP475 Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning Pdf, 88.4 kB.


1OP422 Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition Pdf, 80 kB.


1OP487 Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföring Pdf, 43.4 kB.


1OP462 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Taktik Pdf, 49.9 kB.


1OP463 Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning skyttepluton Pdf, 38.4 kB.Termin 6

1OP458 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, analysinriktningar Pdf, 52 kB.


1OP415 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, självständigt arbete Pdf, 50.8 kB.


1OP478 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntes Pdf, 26.6 kB.Inriktning militärteknik

Kursplaner officersprogrammet med inriktning militärteknik

Termin

KURSplan

Termin 1

1OP480 Grundkurs introduktion krigsvetenskap Pdf, 206 kB.


1OP480 Litteraturlista - Grundkurs introduktion krigsvetenskap Pdf, 431.5 kB.


1OP400 Grundkurs introduktion till krigsvetenskap (Kull 18-21)


1OP401 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teori Pdf, 148.8 kB.


1OP401 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik teori Pdf, 435 kB.


1OP403 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teori Pdf, 186.7 kB.


1OP403 Litteraturlista - Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik teori Pdf, 496.4 kB.


1OP484 Grundkurs ledarskap 1 Pdf, 198.1 kB.


1OP454 Grundkurs ledarskap 1 (Kull 18-21) Pdf, 85.1 kB.


1OP471 Grundkurs Militärteknik, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunder Pdf, 68.2 kB.Termin 2

HL19O3 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH och länken leder till dokument på deras hemsida.)


1OP486 Grundkurs ledarskap 2 Pdf, 107.7 kB.


1OP455 Grundkurs i ledarskap 2 (Kull 18-21) Pdf, 32.3 kB.


1OP483 Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategi Pdf, 43.9 kB.Termin 3

1OP405 Grundkurs krigsvetenskap, marktaktik tillämpning Pdf, 144.6 kB.


1OP407 Grundkurs krigsvetenskap, lufttaktik tillämpning Pdf, 163.9 kB.


1OP488 Fortsättningskurs militärteknik farkosten som militära system Pdf, 61.5 kB.


1OF012 Fortsättningskurs försvarssystem, Militära system Pdf, 61.4 kB.


1OP472 Fortsättningskurs Militärteknik, Farkosten som militärt system (Kull 18-21) Pdf, 62.5 kB.


1OF006 Fortsättningskurs militärteknik metod Pdf, 74 kB.


1OF010 Fortsättningskurs militärteknik projektarbete Pdf, 71.6 kB.Termin 4-5

1OP411 Fortsättningskurs krigsvetenskap marktaktik tillämpning Pdf, 157.4 kB.


1OP413 Fortsättningskurs krigsvetenskap lufttaktik tillämpning Pdf, 145.9 kB.


1OK010 Fortsättningskurs krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning inklusive litteratur (gäller från VT22) Pdf, 73.9 kB.


VFU-specialisering: Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS):


1OK003 Fortsättningskurs krigsvetenskap funktionstaktik Pdf, 58.8 kB.


1OF009 Fortsättningskurs militärteknik teknisk tillgänglighet Pdf, 62.5 kB.


1OF001 Fortsättningskurs militärteknik, förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition Pdf, 77.6 kB.


1OF008 Fortsättningskurs militärteknik, tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktning Pdf, 69.8 kB.


1OL003 Fortsättningskurs ledarskap i utbildning och truppföring Pdf, 60.8 kB.


VFU-specialisering: CBRN, Fältarbete, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn:


1OF015 Fortsättningskurs försvarssystem, Ledning funktionspluton Pdf, 61.7 kB.


1OK003 Fortsättningskurs krigsvetenskap funktionstaktik Pdf, 58.8 kB.


1OF001 Fortsättningskurs militärteknik, förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition Pdf, 77.6 kB.


1OF008 Fortsättningskurs militärteknik, tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktning Pdf, 69.8 kB.


1OL003 Fortsättningskurs ledarskap i utbildning och truppföring Pdf, 60.8 kB.Termin 6

1OF002 Påbyggnadskurs militärteknik militära operationer och tekniska system Pdf, 64.1 kB.


1OF011 Påbyggnadskurs militärteknik självständigt arbete Pdf, 70.9 kB.


1OF003 Påbyggnadskurs militärteknik militärteknisk tillämpning, syntes Pdf, 61.5 kB.


Inriktning nautik

Kursplaner officersprogrammet med inriktning nautisk

Termin

KURSplan

Termin 1

1OP480 Grundkurs introduktion krigsvetenskap Pdf, 206 kB.


1OP480 Litteraturlista - Grundkurs introduktion krigsvetenskap Pdf, 431.5 kB.


1OP400 Grundkurs introduktion krigsvetenskap (Kull 18-22)


1OP402 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik teori inklusive litteraturlista Pdf, 69.9 kB.


1OP484 Grundkurs ledarskap 1 Pdf, 198.1 kB.


1OP454 Grundkurs ledarskap 1 (Kull 18-21) Pdf, 85.1 kB.


1OP489 Grundkurs militärteknik för Officersprogrammet Pdf, 70.2 kB.


1OP470 Grundkurs militärteknik för Officersprogrammet (Kull 18-21 Pdf, 400.1 kB.)Termin 2

HL19O3 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH och länken leder till dokument på deras hemsida.)


1OP486 Grundkurs ledarskap 2 Pdf, 107.7 kB.


1OP455 Grundkurs i ledarskap 2 (Kull 18-21) Pdf, 32.3 kB.


1OP483 Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategi Pdf, 43.9 kB.Termin 3

1OP406 Grundkurs krigsvetenskap, marintaktik tillämpning Pdf, 138.2 kB.


1OP490 Fortsättningskurs krigsvetenskap metod Pdf, 27.1 kB.


1OP450 Fortsättningskurs krigsvetenskap, metod (Kull 18-21) Pdf, 49.9 kB.


1OP474 Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföring Pdf, 201.3 kB.


Litteraturlista 1OP474 Fortsättningskurs irreguljär krigföring Pdf, 1 MB.


1OP409 Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföring (Kull 18-21) Pdf, 186.6 kB.


1OP410 Fortsättningskurs krigsvetenskap uppsats Pdf, 50 kB.Termin 4-5

1OP465 Fortsättningskurs krigsvetenskap marin ledning Pdf, 98.9 kB.


1OP488 Fortsättningskurs ledarskap för nautisk inriktning Pdf, 31.3 kB.


1OP412 Fortsättningskurs, Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning Pdf, 95.5 kB.


Nedanstående kurser på termin 4-5 nautisk inriktning ges av Linnéuniversitetet och länkarna leder till dokument på deras hemsida.
Meteorologi och oceanografi


Maritim kommunikation inklusive GOC


Terrester navigation och nautiska instrument


Radar, ARPA och sjövägsregler


Astronomisk navigation, tidvatten och distansberäkningar


Bryggrutiner för FörsvarshögskolanTermin 6

1O458 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Analysinriktningar Pdf, 52 kB.


1OP415 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, självständigt arbete Pdf, 50.8 kB.


1OP478 Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntes Pdf, 26.6 kB.


Dela: