• Start
 • UGL - Utveckling av grupp och ledare

Utveckling av grupp och ledare, UGL grundkurs

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra.

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Under kursen får du ökad förståelse för och förmåga att hantera:

 • Känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • Behov och drivkrafter bakom dina egna och andras beteenden
 • Värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • Konflikters betydelse
 • framgångsrik kommunikation
 • utvecklande feedback och feedforward
 • olika stadier i en grupps utveckling
 • hur normer påverkar gruppens arbete
 • beslutsfattande i grupp
 • ledarskap i grupp

Så genomförs UGL

Kursen genomförs i en grupp på åtta till tolv personer under fem dagar i följd på internat. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen kommer du inte känna någon av de andra deltagarna sen tidigare. Med en blandad grupp utan tidigare kunskap om varandra blir perspektiven fler och möjligheterna att säga det man känner och utvecklas större. Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg.

Du behöver inte vara chef för att gå UGL

Kursen vänder sig till alla, oavsett position eller förkunskaper. Men din UGL-utbildning är krävande med långa arbetsdagar och mycket personligt engagemang, så du bör vara vid normal psykisk hälsa. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen.

Då utbildningen tar mycket av ditt fokus under kursdagarna, även på kvällarna, är det en fördel att meddela kollegor och andra i din omgivning att du inte kommer att vara lika tillgänglig som i vanliga fall. Du kommer också få ut mer om du kan fokusera helt på kursen.

Kurstillfällen 2019

 • 21-25 januari (v. 4): 2 grupper FULLBOKAT!
 • 10-14 juni (v. 24): 2 grupper
 • 9-13 september (v.37): 2 grupper (anmälan öppnar i januari)

Anmälan

Kursen kan bara beställas av juridiska personer, inte av enskilda firmor eller fysiska personer. För att kunna gå kursen behöver därför en juridisk person betala kursavgiften. Detta är för att enligt förordningen för uppdragsutbildningar får uppdragsutbildningar endast säljas till juridiska personer.

Om en kurs är fullbokad kan du göra en reservanmälan till kontaktperson nedan. Eftersom UGL ska genomföras i
främlingsgrupp behöver du även ange vilken organisation du arbetar i.

Bokningsvillkor

Läs våra bokningsvillkor här.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-19

Startvecka

Vecka 24

Slutvecka

Vecka 24

Behörighet

Inga förkunskaper krävs.

Undervisningsform

Internat

Ort

Båsenberga Hotell & Konferens, Vingåker

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgift: 24 000 kr exkl. moms. Internatkostnad (f.n. ca 2 000 kr /dygn exkl. moms) och resekostnader tillkommer.

Studietakt

Enstaka dagar

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-07-01 Uppdaterad 2018-10-09